* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 76. Den anden have

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

76. Den anden have

URANTIA BOGEN. KAPITEL 76. DEN ANDEN HAVE

NÅR Adam valgte at forlade den første have til Noditerne uden modstand, kunne han og hans tilhængere ikke gå vest, fordi Edeniterne havde ingen både som var egnet til sådan et eventyr på havet. De kunne ikke gå nordpå; fordi de nordlige Noditer allerede var på march mod Eden. De frygtede at gå syd; fordi bakkerne i denne region vrimlede med fjendtlige stammer. Den eneste vej åben var mod øst, så de rejste østover mod de behagelige områder mellem Tigris og Eufrat. Mange af dem, der blev efterladt tilbage rejste senere mod øst for at tilslutte sig Adamiterne i deres nye hjem i floddalen.
 
Kain og Sansa blev begge født før Adams karavane havde nået sit bestemmelsessted mellem floderne i Mesopotamien. Laotta, Sansas mor, døde ved datterens fødsel; Eva led meget, men overlevede på grund af sin overlegne styrke. Eva tog Sansa, Laottas barn til sit bryst, og hun blev opdraget sammen med Kain. Sansa voksede op til en kvinde med stort talent. Hun blev gift med Sargan, lederen af de nordlige blå racer, og hun bidrog til fremme af de blå mennesker i disse tider.

1. EDENITERNE ANKOMMER TIL MESOPOTAMIEN

Det krævede næsten et helt år for Adams karavane at nå Eufratfloden. De ankom til tidevands oversvømmelsen, og forblev i lejren på sletterne vest for floden i næsten seks uger inden de begav sig på vej over til landet mellem floderne som skulle blive den anden have.
Da nyheden nåede indbyggerne i landet af den anden have, at kongen og Edens ypperstepræst marcherede mod dem, flygtede de i hast til de østlige bjerge. Adam fandt hele det ønskede område forladt, da han ankom. Her på denne nye placering begyndte Adam og hans hjælpere at arbejde med at bygge nye boliger og etablere et nyt center for kultur og religion.
Adam kendte dette sted som et af de tre oprindelige steder, der var blevet udvalgt af den kommitté som havde ansvaret for udvælgelsen af mulige placeringer til haven foreslået af Van og Amadon. Selv de to floder var et godt naturlig forsvar i disse dage, og en kort vej nord for den anden have var Eufrat og Tigris så tæt sammen, at en halvfems kilometer forsvarsmur kunne bygges for at beskytte området i syd og mellem floderne.
 
Efter at de havde slået sig ned i den nye Eden, blev de tvunget til at acceptere en primitiv livsform; det virkede faktisk som om, at jorden var blevet forbandet. Naturen tog sin gang igen. Nu var Adamiterne tvunget til at vriste deres levebrød fra en uforberedt jord og til at klare livets realiteter i konfrontation med de naturlige fjendtligheder og uoverensstemmelser af jordiske eksistens. De fandt den første haven delvist forberedt til dem, men den anden måtte de skabe med deres egne hænder og i " deres ansigters sved."

2. KAIN OG ABEL

Mindre end to år efter Kains fødsel, blev Abel født, det første barn af Adam og Eva født i den anden have. Da Abel voksede op til tolv år valgte han at være en hyrde; Kain havde valgt at engagere sig i landbruget.
I disse dage var det almindeligt at give offergaver til præstedømmet af de ting man havde ved hånden. Hyrderne gav nogle dyr fra deres flokke, landmænd bragte nogle frugter fra markerne; og i overensstemmelse med denne skik, gav Kain og Abel ligeledes periodiske offergaver til præsterne. De to drenge havde mange gange drøftet de relative fordele ved deres kald, og Abel var ikke sen til at bemærke, at hans dyr ofre blev mere værdsat. Forgæves appellerede Kain til traditionerne fra den første Eden, der tidligere havde foretrukket frugterne fra markerne. Men Abel tog ikke hensyn til dette, og han hånede sin ældre broder i hans skuffelse.
Under tiden i den første Eden, havde Adam faktisk søgt at modvirke folks tilbud om dyre ofringer, så Kain havde en berettiget krav for sine påstande. Det var imidlertid vanskeligt at organisere det religiøse liv i den anden Eden. Adam blev bebyrdet med myriader af detaljer forbundet med byggearbejdet, forsvar og landbrug. Da han var meget åndeligt deprimeret, overlod han afholdelse af tilbedelse og uddannelse til dem som var af Nodite oprindelse, som havde tjent i disse opgaver i den første have. Allerede inden for en kort tid var de tjenestegørende Noditiske præster vendt tilbage til de standarder og praksis fra tiden før Adam.
De to drenge havde aldrig kunne komme overens, og dette spørgsmål om ofring bidrog yderligere til det voksende had mellem dem. Abel vidste, at han var søn af både Adam og Eva og undladt aldrig at påpege overfor Kain, at Adam ikke var hans far. Kain var ikke ren violet da hans far tilhørte Noditernes race som senere havde blandet sig med de blå og de røde mennesker og med den oprindelige Andoniske slægt. Og alt dette, kombineret med Kains naturlige krigeriske arv, fik ham til at nære et stadigt stigende had til sin lillebror.
Drengene var henholdsvis atten og tyve år, hvor spændingen mellem dem til sidst blev udløst en dag, hvor Abels hån fik sin krigeriske broder Kain så rasende, at han i vrede gik løs på ham og dræbte ham.
En gennemgang af Abels adfærd viser værdien af miljø og uddannelse som faktorer i karakterudvikling. Abel havde en ideel arv, og arvefaktorerne er grundlaget for enhver karakter; men indflydelsen af et laverestående miljø neutraliserede næsten denne storslåede arv. Abel, især i sine yngre år, var stærkt præget af hans ugunstige omgivelser. Han ville være blevet en helt anden person, hvis han havde levet til fem og tyve eller tredive år. Hans fantastiske arvefaktorer ville have vist sig. Mens et godt miljø ikke kan gøre meget for at overvinde karaktersvaghederne forårsaget af dårlig arvelighed, så kan et dårligt miljø meget effektivt ødelægge en fremragende arv, i hvert fald i de yngre år af livet. Godt socialt miljø og ordentlig uddannelse er uundværlig jord og atmosfære for at bringe det bedste frem fra en god genetisk arv.
Abel død kom til hans forældres opmærksomhed, da hans hunde bragt flokken hjem uden deres herre. For Adam og Eva blev Kain hurtigt en grim påmindelse om deres tåbelighed, og de opfordrede ham i hans beslutning om at forlade haven.
Kains liv i Mesopotamien havde ikke præcis været lykkeligt, da han på sådan en mærkelig måde var blevet symbolet for misligholdelse. Det var ikke, at hans medarbejdere var uvenlige til ham, men han havde ikke været uvidende om deres underbevidste vrede i hans tilstedeværelse. Men Kain vidste, at da han ikke havde nogen stammemærke, ville han blive dræbt af de første stammefolk fra nabolandet, der tilfældigvis mødte ham. Frygt, og noget anger, førte ham til at omvende sig. Kain havde aldrig fået en Retter, havde altid været imod familiens disciplin og foragtet sin fars religion. Men han gik nu til Eva, hans mor, og bad om åndelig hjælp og vejledning, og da han ærligt søgte guddommelig assistance, tog en Retter sin bolig i ham. Dette Retter, der var i Kains indre og kiggede ud, gav ham en klar fordel af overlegenhed, som sidestillede ham med den stærkt frygtede Adams stamme.
Så begav Kain sig bort til landet Nod, øst for det andet Eden. Han blev en stor leder blandt en gruppe af hans fars folk og opfyldte, til en vis grad Serapatatias forudsigelser, fordi han forbedrede freden mellem denne opdeling af Noditer og Adamiter gennem hele hans levetid. Kain giftede sig med sin fjerne kusine Remona, og deres første søn, Enok, blev lederen af Noditerne i Elam. I hundreder af år var der fred mellem Elamiterne og Adamiterne.

3. LIVET I MESOPOTAMIEN

Som tiden gik i den anden have, blev konsekvenserne af misligholdelse stadig indlysende. Adam og Eva savnede både deres tidligere hjem af skønhed og ro samt deres børn, som var blevet deporteret til Edentia. Det var virkelig rørende at observere dette storslåede par degraderet til samme status som verdens almindelige kødelige væsener; men de bar deres reducerede position med nåde og tapperhed.
Adam tilbragte klogt det meste af tiden til at træne sine børn og deres partnere i civil administration, undervisningsmetoder, og religiøs andagt. Havde det ikke været for denne fremsynethed, ville en vild forvirring være brudt ud efter hans død. Som det nu var, betød Adams død kun lidt forandring i varetagelsen af hans folks anliggender. Men længe før Adam og Eva gik bort, erkendte de, at deres børn og tilhængere efterhånden havde lært at glemme de herlige dage i Eden. Det var bedre for de fleste af deres tilhængere, at de glemte Eden storslåethed; de var så ikke så tilbøjelige til at opleve unødig utilfredshed med deres mindre heldige miljø.
Adamiternes civile herskere nedstammer i henhold til rækkefølgen af arv fra sønner af den første have. Adams første søn, Adamson (Adam ben Adam), grundlagde et sekundært centrum for den violette race mod nord fra det andet Eden. Adams anden søn, Eveson, blev en mesterlig leder og administrator; han var sin fars storslåede hjælper. Eveson levede ikke helt så længe som Adam og hans ældste søn, Jansad, blev Adam efterfølger som lederen af de adamitiske stammer.
De religiøse magthavere, eller præsteskabet, fik sin start med Seth, Adams og Evas ældste overlevende søn som er født i den anden have. Han blev født et hundrede og niogtyve år efter Adams ankomst på Urantia. Seth fordybede sig i arbejdet med at forbedre den åndelige status for sin fars folk og han blev leder af det nye præsteskab af den anden have. Hans søn, Enos, grundlagde den nye orden for tilbedelse, og hans barnebarn, Kenan, begyndte den eksterne mission til de omkringliggende stammer, nær og fjern.
Det Sethitiske præsteskab var en tredobbelt foretagende, det omfattede religion, sundhed og uddannelse. Præster i denne orden blev trænet til at tjenestegøre ved religiøse ceremonier, at tjene som læger og sanitære inspektører, og at fungere som lærere i havens skoler.
Adams karavane havde bragt frø og løg af hundredvis af planter og korn fra den første have til landet mellem floderne; de havde også medbragt store besætninger og nogle af alle de tamme dyr. På grund af dette, besad de store fordele overfor de omkringliggende stammer. De kunne glædes over mange af fordelene fra den tidligere kultur af den oprindelige have.
Indtil det tidspunkt, hvor de forlod den første have, havde Adam og hans familie altid levet af frugt, korn og nødder. På vej til Mesopotamien, havde de, for første gang, spist urter og grøntsager. Kødspisning blev tidligt indført i den anden have, men Adam og Eva spiste aldrig kød som en del af deres almindelige kost. Hverken Adamson eller Eveson eller de andre børn i den første generation af den første have var blevet kødspisere.
Adamiterne overgik i høj grad de omgivende folk i kulturel præstation og intellektuelle udvikling. De skabte det tredje alfabet og i øvrigt lagde grunden til meget af det, som var forløberen for moderne kunst, videnskab og litteratur. Her i landet mellem Tigris og Eufrat opretholdt de færdigheder i skrivning, metalbearbejdning, fremstilling af keramik og vævning og skabte en arkitektur, der ikke er overgået i tusinder af år.
Det violette folks hjemmeliv var, for deres tid, ideel. Børn skulle gennemgå kurser af uddannelse i landbrug, håndværk, og dyrehold eller de blev uddannet til at udføre en Sethites trefoldige pligt: at være præst, læge og lærer.
 
Når du tænker på Sethiternes præsteskab, forveksle ikke disse højsindede og ædle lærere i sundhed og religion, de sande undervisere, med de senere stammer og de omkringliggende nationers degenererede og kommercielle præsteskaber. Sethiternes religiøse begreber om Guddom og universet var avancerede og mere eller mindre nøjagtige, deres sundhedsmæssige bestemmelser var for deres tid, fremragende, og deres metoder til uddannelse er aldrig siden blevet overgået.

4. DEN VIOLETTE RACE

Adam og Eva var grundlæggerne af den violette race, den niende menneskelige race som fremtrådte på Urantia. Adam og hans efterkommere havde blå øjne, og de violette folk var kendetegnende på lys hud og lyst hår - gult, rødt og brunt.
Eva havde ingen smerter når hun fødte; ej heller havde de tidlige evolutionære racer. Kun de blandede racer som er opstået ved foreningen af evolutionære mennesker og Noditerne og senere med Adamiterne led under alvorlige fødselskvaler.
Adam og Eva fik, ligesom deres brødre på Jerusem deres energi fra to slags ernæring, de ernærede sig både på mad og lys, suppleret med visse overfysiske energier som ikke er åbenbaret på Urantia. Deres efterkommere på Urantia arvede ikke forældrenes evne til energiabsorption og lyscirkulation. De havde en enkelt cirkulation, den menneskelige type for blodtilførsel. De var udpræget dødelige selvom de levede længe, omend levetiden for hver efterfølgende generation havde tendens til forkortelse i retning mod den menneskelige norm.
Adam og Eva og deres første generation af børn anvendte ikke kødet af dyr til fødevarer. De levede udelukkende af "træernes frugter." Efter den første generation begyndte efterkommere af Adam at anvende mælkeprodukter, men mange af dem fortsatte med at følge en kødfri kost. Mange af de sydlige stammer med hvem de senere forenede sig med, spiste heller ikke kød. Senere migrerede de fleste af disse vegetariske stammer østover og overlever nu blandet med befolkningen i Indien.
Adams og Evas fysiske såvel som åndelige syn var langt overlegen synet hos nutidige folkeslag. Deres særlige sanser var meget skarpere, og de kunne se mellemvæsenerne og engleskarerne, Melkisedekerne, og den faldne prins Caligastia, som flere gange kom for at konferere med sin ædle efterfølger. De beholdt evnen til at se disse himmelske væsener for over hundrede år efter forsømmelsen. Disse særlige sanser var ikke lige så fremtrædende i deres børn, og havde tendens til at aftage med hver ny generation.
De Adamiske børn var normalt forsynet med en iboende Retter fordi de alle havde ubestridt overlevelseskapacitet. Disse højerestående efterkommere var ikke så sårbare for frygt som evolutionens børn. Der findes så meget frygt i nutidens racer på Urantia fordi jeres forfædre fik så lidt af Adams livsplasma, da planerne for den fysiske raceforbedring så tidlige blev aborteret.
De materielle Sønners og deres efterkommers kropsceller er langt mere modstandsdygtige over for sygdom end cellerne hos de indfødte evolutionære væsener på planeten. De indfødte menneskeracers kropsceller er beslægtede med de levende sygdomsfremkaldende mikroskopiske og ultramikroskopiske organismer i verden. Disse kendsgerninger forklarer, hvorfor folk på Urantia skal gøre så stor indsats på det videnskabelige område til at modstå så mange fysiske lidelser. I ville være langt mere sygdomsresistente, hvis jeres racer besat en større andel af det Adamiske liv.
 
Efter at Adam havde etableret sig i den anden have ved Eufrat, besluttede han at efterlade så meget af hans livsplasma som muligt til gavn for verden efter hans død. I enighed hermed blev Eva leder for en raceforbedringskommission af tolv personer, og før Adam døde havde denne kommission udvalgt 1.682 af de højeste typer for kvinder på Urantia, og disse kvinder blev befrugtet med Adams livsplasma. Af deres børn nåede alle voksenalderen, bortset fra 112, så verden på denne måde, fik gavn af yderligere 1.570 højerestående mænd og kvinder. Selv om kandidat mødre blev udvalgt fra alle de omkringliggende stammer og repræsenterede de fleste af racerne på jorden, blev størstedelen udvalgt fra de højeste stammer af Noditer, og de udgjorde den tidlige begyndelse af den mægtige Andite race. Disse børn blev født og voksede op i stammeområdernes omgivelser hos deres respektive mødre.


5. ADAMS OG EVAS DØD

Ikke længe efter oprettelsen af den anden Eden, blev Adam og Eva behørigt informeret om, at deres omvendelse var accepteret, og at, selv om de var dømt til at lide samme skæbne som de dødelige i deres verden, ville de bestemt være berettiget til optagelse i de sovende overlevendes rækker fra Urantia. De troede fuldt ud på dette evangelium om opstandelse og rehabilitering, som Melkisedekerne så rørende proklamerede for dem. Deres overtrædelse havde været en fejlvurdering og ikke bevidst synd og velovervejet oprør.
Som borgere i Jerusem havde Adam og Eva ikke Tankerettere, de havde heller ikke en Retter i deres indre mens de fungerede på Urantia i den første have. Men kort tid efter at de var degraderet til dødelig status blev de bevidste om en ny tilstedeværelse i dem og vækket til den erkendelse, at menneskelig status kombineret med oprigtig anger havde gjort det muligt for Rettere at bebo dem. Det var denne viden om at være beboet med Rettere i deres indre som i høj grad opmuntrede Adam og Eva i resten af deres liv; de vidste, at de havde fejlet som Materielle Sønner af Satania, men de vidste også, at det livsforløb som fører til Paradiset stadig var åben for dem som opstigende sønner af universet.
Adam kendte til domsperiodens opstandelse som skete samtidig med hans ankomst på planeten, og han mente, at han og hans kone sandsynligvis ville blive genpersonaliseret i forbindelse med ankomsten af en repræsentant for den næste klasse af Sønner. Han vidste ikke, at Mikael, herskeren i dette univers, så snart ville blive vist på Urantia; han forventede, at den næste søn der ville ankomme tilhørte Avonalernes klasse. Ikke desto mindre var det altid en trøst til Adam og Eva, samt det sværeste for dem at forstå, at overveje den eneste personlige besked de nogensinde har modtaget fra Mikael. Dette budskab, foruden sine andre udtryk for venskab og opmuntring, var: "Jeg har overvejet omstændighederne i jeres forsømmelighed, jeg har husket jeres hjerters ønske om altid at være loyale over for min Faders vilje, og I vil blive kaldt fra de dødeliges søvn omfavnelse når jeg kommer til Urantia med mindre de underordnede Sønner fra mit rige sender bud efter jer, før den tid."
Dette var et stort mysterium for Adam og Eva. De kunne forstå det tilslørede løfte om en mulig særlig opstandelse i denne meddelelse, og en sådan mulighed glædede dem meget, men de kunne ikke forstå meningen med tilkendegivelsen, om at de kunne hvile indtil tidspunktet for en opstandelse forbundet med Mikael personlige ankomst på Urantia. Så parret i Eden forkyndte altid, at en Guds Søn en dag ville komme, og de meddelte deres nærmeste om deres tro, eller i det mindste deres længselsfulde håb om, at netop verden af deres brølere og sorger muligvis kunne tænkes at være den verden hvorpå herskeren af dette univers ville vælge at fungere som Paradisets overdragelse Søn. Det virkede for godt til at være sandt, men Adam underholdt faktisk den tanke, at, når alt kom til alt, så ville den stridbare og hærgede Urantia kunne jo vise sig at være den mest heldige verden i Sataniasystemet, den mest misundelsesværdige planet i hele Nebadon.
Adam levede i 530 år; han døde af hvad man kunne kalde en høj alder. Hans fysiske mekanisme var simpelthen slidt; nedbrydningsprocessen fik efterhånden overtaget over fornyelsesprocessen, og så kom den uundgåelige ende. Eva var død nitten år tidligere af et svækket hjerte. De blev begge begravet i midten af templet af guddommelig tjeneste, der var blevet bygget i overensstemmelse med deres planer hurtigt efter koloniens vægge var afsluttet. Dette var oprindelsen af skikken med at begrave noteret og fromme mænd og kvinder under gulvene på stedet for tilbedelse.
Den overmaterielle regering på Urantia, fortsatte under ledelse af Melkisedekerne, men den direkte fysiske kontakt med de evolutionære racer var blevet brudt. Fra de længst forsvundne tider da Planetprinsens kropslige personale ankom, frem gennem Vans og Amadons tider og videre til ankomsten af Adam og Eva, havde fysiske repræsentanter for universets regering været stationeret på planeten. Men med den Adamiske forsømmelse ophørte dette regime, som havde omfattet en periode på mere end fire hundrede og halvtreds tusind år. I de åndelige sfærer, fortsatte de hjælpende engle med at kæmpe sammen med Tankeretterne, begge arbejdede heroisk for ar redde individet; men ingen samlet plan for en vidtrækkende velfærd for hele verden blev bekendtgjort for de dødelige på jorden indtil Machiventa Melkisedek ankom, under Abrahams tid, og med magt, tålmodighed og myndighed i en Guds Søn, lagde grunden for den videre opløftning og åndelige rehabilitering af uheldige Urantia.
Ulykke har dog ikke været Urantias eneste lod; denne planet har også været den mest heldige i lokaluniverset Nebadon. Urantianerne bør tælle det hele som gevinst, hvis deres forfædres brølere og deres tidlige verdens herskers fejltagelser kastede planeten ind i en sådan håbløs tilstand af forvirring, yderligere forværret af ondskab og synd, at selve denne baggrund af mørke således appellerede til Mikael fra Nebadon, at han valgte denne verden som arenaen til at afsløre den himmelske Faders kærlige personlighed. Det er ikke, at Urantia havde brug for en Skabersøn til at udrede sine sammenfiltrede anliggender; det er snarere, at det onde og synden på Urantia gav Skabersønnen en mere slående baggrund mod hvilken han kunne åbenbare den uforlignelige Paradisfaders kærlighed, barmhjertighed og tålmodighed.

6. ADAMS OG EVAS OVERLEVELSE

Adam og Eva gik til deres dødelige hvile med en stærk tro på de løfter, som Melkisedekerne havde givet dem, at de en dag ville vågne op fra dødens søvn for at genoptage livet på mansoniaverdnerne, verdener der alle var så velkendte for dem i dagene forud for deres mission i den violette races kødelige kroppe på Urantia.
De hvilede ikke længe i den ubevidste søvns glemsomhed, der gælder for verdens dødelige. På den tredje dag efter Adams død, den anden efter hans ærbødige begravelse, gav Lanaforge ordren, understøttet af den fungerende Højeste af Edentia og godkendt i Salvington af Dagenes Forende, som handlede på vegne af Mikael, til Gabriel med beslutningen om at arrangere et særligt navneopråb af de fortjenstfulde overlevende fra den Adamiske forsømmelse på Urantia. I overensstemmelse med dette mandat om en speciel opstandelse, nummer seksogtyve af Urantia serien, blev Adam og Eva genpersonaliseret og samlet igen i opstandelsens haller i Satanias mansoniaverdnerne sammen med 1.316 af deres medarbejdere fra livet i den første have. Mange andre loyale sjæle var allerede overført ved Adams ankomst, som var ledsaget af en domsperiodes pådømmelse af både de sovende overlevende og af de levende kvalificerede opstigende.
Adam og Eva passerede hurtigt gennem de progressive opstigningsverdener indtil de opnåede statsborgerskab på Jerusem, og endnu en gang var bosiddende på planeten for deres oprindelse, men denne gang som medlemmer af en anden klasse af universets personligheder. De forlod Jerusem som permanente borgere - Guds Sønner; de vendte tilbage som opstigende borgere - sønner af mennesket. De blev straks knyttet til Urantiatjeneste i systemets hovedstad, og senere tildelt medlemskab blandt de fire og tyve rådgivere, som udgør det nuværende rådgivende overvågningsorgan for Urantia.
Og således ender historien om den Planetariske Adam og Eva af Urantia, en historie om forsøg, tragedie og triumf, mindst personlig triumf for din velmenende, men vildledte Materielle Søn og Datter og uden tvivl, i sidste ende, en historie om ultimativ triumf for deres verden og dens indbyggere, der er blevet rystet af oprør og pint af det onde. Når alt er opsummeret, så bidrog Adam og Eva mægtig til den hurtige civilisation og accelererede biologiske fremskridt af den menneskelige race. De forlod en stor kultur på jorden, men det var ikke muligt for sådan en avanceret civilisation at overleve i betragtning af at den Adamiske arv tidligt blev fortyndet og den efterfølgende oversvømmelse. Det er mennesker, der skaber civilisationen; civilisation skaber ikke folket.

 
[Præsenteret af Solonia, den serafiske "stemme i haven."]

Publiceret 24 mai 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------