* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 64 De evolutionære farvede racer

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

64 De evolutionære farvede racer

URANTIA BOGEN KAPITEL 64 - DE EVOLUTIONÆRE FARVEDE RACER

DETTE er historien om de evolutionære racer på Urantia fra Andon og Fontas dage, næsten en million år siden, videre gennem Planetprinsens tid til afslutningen af istiden.
Den menneskelige race er næsten en million år gammel, og den første halvdel af denne beretning svarer stort set til tiden før Planetprinsens dage på Urantia. Den sidste halvdel af menneskehedens historie begynder på tidspunktet for Planetprinsens ankomst og de seks farvede racers fremkomst og svarer stort set til den periode, der almindeligvis betragtes som den ældre palæolitiske stenalder.

1. DE ANDONISKE URBEFOLKNINGER

Det primitive menneske fik sin evolutionære tilsynekomst på jorden for lidt mindre end en million år siden, og det blev et energisk erfaringsfortagende. Han søgte instinktivt at undslippe faren ved sammenblanding med de ringere abestammer. Men han kunne ikke migrere mod øst på grund af de tørre tibetanske højland, 9000 meter over havets overflade; ej heller kunne han gå mod syd eller vest på grund af det udvidede Middelhav, som dengang stræk sig mod øst til Det Indiske Ocean; og da han gik mod nord, stødte han på den fremrykkende is. Men selv når yderligere migration blev blokeret af is, og selvom de spredtliggende stammer blev mere og mere fjendtlige mod hinanden, overvejede, de mere intelligente grupper aldrig tanken om at gå sydpå for at leve blandt deres behårede, træboende fætre, med et laverestående intellekt.
Mange af menneskets tidligste religiøse følelser voksede ud af deres følelse af hjælpeløshed i det indestængte miljø af denne geografiske beliggenhed - bjergene til højre, vand til venstre, og is foran. Men disse progressive Andoniter ville ikke vende tilbage til deres laverestående træboende slægtninge i syd.
I modsætning til deres ikke-menneskelige slægtninge undgik disse Andoniter skovene. I skovene har mennesket altid gået baglæns; den menneskelige udvikling har kun gjort fremskridt i det åbne og i de højere breddegrader. Kulden og sult på de åbne landområder stimulerede til initiativ, opfindelse, og opfindsomhed. Mens disse Andoniske stammer blandt prøvelser og afsavn i disse barske nordlige himmelstrøg udviklede pionererne inden for den nuværende menneskelige race, så levede deres tilbagestående fætre i overflod i de sydlige tropiske skove i det land, der udgjorde deres tidligere fælles oprindelse.
Disse hændelser indtræf på tidspunkter af den tredje istid, den første efter geologernes beregninger. De første to istider var ikke særlig omfattende i Nordeuropa.
Under det meste af istiden var England i landfast forbindelse med Frankrig, mens Afrika senere forenedes med Europa af landbroen ved Sicilien. På tidspunktet for de Andoniske migrationsvandringer var der en kontinuerlig landforbindelse fra England i vest gennem Europa og Asien til Java i øst; men Australien var igen isoleret, hvilket yderligere forstærkede udviklingen af egen særpræget fauna.
For 950.000 år siden havde efterkommere af Andon og Fonta migreret langt mod øst og vest. Mod vest passerede de over Europa til Frankrig og England. I senere tider, trængte de østpå så langt som Java, hvor deres knogler for nylig blev fundet - den såkaldte Java mand - og drog videre til Tasmanien.
De grupper, der rejse vestover blev mindre forurenet med de tilbagestående arveanlæg fra deres oprindelse gensidige forfædre end dem, der rejse østover, og som frit blandede sig med deres retarderede slægtninge blandt dyrene. Disse individer der ikke gjorte nogen fremskridt drev sydover og fortsatte parringen med de laverestående stammer. Senere, vendte et stigende antal blandet efterkommere tilbage mod nord for at parre sig med de hastigt ekspanderende Andoniske folk, og sådanne uheldige foreninger forværrede altid den overlegne race. Færre og færre af de primitive bosættelser fastholdt tilbedelsen af Åndegiveren. Denne tidlige opstående civilisation var truet af undergang.
Sådan har det altid været på Urantia. Civilisationer som har været lovende er den ene efter den anden blevet forværret og er til sidst blevet udslettet af det tåbelige i at lade de højerestående frit avle med efterkommerne af de laverestående.


2. FOXHALL-FOLKET

900.000 år siden forsvandt Andon og Fonta kunst og Onagars kultur fra jordens overflade; kultur, religion, og selv flintestensforarbejdning var på sit laveste niveau.
Det var i de tider, hvor et stort antal laverestående blandingsgrupper ankom til England fra det sydlige Frankrig. Disse stammer var i en stort udstrækning blandet med de abelignende skovvæsener, de var knap nok mennesker. De havde ingen religion, men kunne bearbejde rå flintsten og besad tilstrækkelig intelligens til at fremstille ild..
Deres efterfølgere i Europa var en noget højerestående og frugtbart folk, hvis efterkommere snart spredte sig over hele kontinentet fra isen i nord til Alperne og Middelhavet i syd. Disse stammer udgør den såkaldte Heidelberg race.
Under denne lange periode med kulturel forfald fortsatte Foxhall befolkninger i England og Badonan stammerne nordvest for Indien med at holde fast i nogle af traditionerne fra Andon og visse rester af kulturen fra Onagar.
Foxhall folket boede længst mod vest og det lykkedes dem at bevare meget af den Andoniske kultur; de bevarede også deres viden om flinteforarbejdning, som de videregav til deres efterkommere, de gamle forfædre til eskimoerne.
Selvom resterne af Foxhall folkene var de sidste, som blev opdaget i England, så var disse Andoniter i virkeligheden de første mennesker som levede i disse regioner. På den tid forbandt landbroen stadig Frankrig med England; og eftersom at de fleste tidlige bosættelser af Andons efterkommere var placeret langs floder og kyster i disse tidlige tider, så er de nu under vandet i Den Engelske Kanal og Nordsøen, men tre eller fire er stadig over vandet på Englands kyst.

Mange af de mere intelligente og spirituelle af Foxhall folkene opretholdt deres racemæssig fortræffeligheder og videre førte deres primitive religiøse skikke. Disse mennesker, som senere blev blandet og efterfulgt med tilstødende arter, rejste efter en senere hjemsøgelse af isen vestover fra England og har overlevet som nutidens eskimoer.


3. BADONANS STAMMER

Foruden Foxhall folket i vest, fandtes et andet kæmpe kulturcenter i øst. Denne gruppe holdt til ved foden af det nordvestlige indiske højland blandt Badonan stammerne. Badonan var sønnesøn til Andons sønnesøn. Disse mennesker var de eneste efterkommere af Andon som aldrig praktiserede menneskeofringer.
Disse højlands Badoniter holdt til på et omfattende plateau omgivet af skove, gennemskåret af vandløb, og rigt på vilde dyr. Ligesom nogle af deres søskende i Tibet, boede de i enkle stenhytter, grotter på bjergskråningerne og i gange halvt under jorden.
Mens stammerne i nord blev mere og mere rædselsslagen for isen, så blev dem der boede i nærheden af deres oprindelse hjemland overordentlig bange for vandet. De observerede den mesopotamiske halvø som gradvist sank i havet, og selv om den flere gange steg op igen, voksede folketroen hos disse primitive racer op omkring havets farer og frygten for periodiske oversvømmelse. Denne frygt, sammen med deres erfaring med flod oversvømmelser, forklarer, hvorfor de søgte op i højlandet som et sikkert sted at leve.
Øst for de steder hvor Badonan folket boede, på Siwalik Højderne i det nordlige Indien, kan man finde fossiler, der kommer tættere på overgangstyperne mellem mennesket og de forskellige førmenneskelige grupper end noget andet sted på jorden.
For 850.000 år siden begyndte de højerestående Badonan stammer en udslettelseskrig rettet mod deres laverestående og dyriske naboer. På mindre end et tusinde år var de fleste grupper som bestod af individer på grænsen mellem menneske og dyr i disse regioner blevet tilintetgjort eller drevet tilbage til de sydlige skove. Denne kampagne for at udrydde de laverestående medførte en lille forbedring i datidens bjergstammer. De blandede efterkommere af denne forbedrede Badoniske slægt fremtrådte på skuepladsen som et tilsyneladende nyt folk - Neandertalracen.

4. NEANDERTAL RACERNE

Neandertalerne var fremragende krigere, og de foretog omfattende rejser. De spredte sig efterhånden fra højlandscentrene i nordvest Indien til Frankrig mod vest, Kina mod øst, og selv ned i det nordlige Afrika. De dominerede verden for næsten en halv million år, indtil de tider da migrationen af de farvede evolutionære racer begyndte.
For 800.000 år siden var der rigeligt med vildt; mange arter af hjorte, samt elefanter og flodheste, strejfede omkring i Europa. Kvæg i rigelige mængder; heste og ulve var overalt. Neandertalerne var udmærkede jægere, og stammerne i Frankrig var de første til at indføre praksis med at give de mest succesrige jægere valget blandt kvinder til hustruer.
Rensdyret var yderst nyttigt for disse Neandertal folk, da det kunne anvendes som mad, tøj, og til værktøj, mens de på forskellige vis udnyttede anvendelsen af dets horn og knogler. De havde kun lidt kultur, men de forbedrede arbejdet meget med flint, indtil det næsten nåede det som fandtes på Andons dage. Store flintestykker fastgjort til træskafter kom igen i brug og tjente som økser og hakker.
For 750.000 år siden var den fjerde indlandsis godt på vej sydpå. Med deres forbedrede værktøj lavede Neandertalerne huller i isen som dækkede de nordlige floder og var dermed i stand til at spidde de fisk, som kom op til disse luftåbninger. Stadigvæk måtte disse stammer trække sig tilbage for den fremrykkende is, som på denne tid havde sin største udstrækning i Europa.
På dette tidspunkt gjorde den sibiriske gletsjer sit største fremskridt mod syd og tvang urmennesket tilbage sydpå, tilbage mod det område, hvor det stammede fra. Men den menneskelige art havde allerede differentieret så langt at risikofaren for sammenblanding med de ikke-progressive aber var mindsket betydeligt.
For 700.000 år siden, trak den fjerde gletsjer, den største af alle i Europa, sig tilbage; mennesker og dyr vendte igen mod nord. Klimaet var koldt og fugtigt, og det primitive menneske klarede sig godt i Europa og Vestasien. Gradvis spredte skovene sig nord over hele landet, som indtil for nylig havde været dækket af gletsjeren.
Pattedyrenes liv havde kun ændret sig lidt af den store gletsjer. Disse dyr overlevede i det smalle landbælte som lå mellem isen og Alperne, og da gletsjeren havde trukket sig tilbage spredte de sig hurtigt ud igen i hele Europa. Langs landbroen på Sicilien kom afrikanske elefanter med lige stødtænder, brednæsede næsehorn, hyæner og afrikanske løver, og disse nye dyr udryddede stort set de sabeltandede tigre og flodheste.
For 650.000 år siden vidnede om en fortsættelse af det milde klima. I midten af mellem istidsperioden var det blevet så varmt, at Alperne næsten var fri for is og sne.
For 600.000 år siden havde isen nået sit daværende nordligste tilbagetræknings punkt, og efter en pause på et par tusinde år begyndte den igen at bevæge sig sydpå, nu på sin femte fremrykning. Over de næste halvtreds tusinde år ændrede klimaet sig kun lidt. Mennesker og dyr i Europa var kun lidt ændret. Den tørke, der til en vis grad var sket i den foregående periode blev formindsket og de alpine gletsjere strakte sig langt ned i flod dalene.
For 550.000 år siden skubbede den fremrykkende gletsjer igen mennesket og dyrene sydover. Men denne gang havde mennesket masser af plads i det brede landbælte der strakte sig mod nordøst ind i Asien og som lå mellem indlandsisen og det daværende stærkt udvidet Sortehav som var en udvidelse af Middelhavet.
Under tider mellem den fjerde og femte gletsjere vidnede til yderligere spredning af Neandertal racens primitive kultur. Men der forekom et så ubetydelig fremskridt, at det virkelig så ud som om forsøget på at fremstille en ny og modificeret type intelligent liv på Urantia var ved at svigte. I næsten en kvart million år drev disse primitive folkeslag omkring, jagede og kæmpede, periodevis med forbedring i bestemte retninger, men stort set, bevægede de sig baglæns i forhold til deres højerestående Andoniske forfædre.
I løbet af denne åndeligt mørke tidsalder nåede den overtroiske menneskehedens kultur sit laveste niveau. Neandertalerne havde virkelig ingen religion ud over en skammelig overtro. De var dødsens bange for skyer, mere specielt for dis og tåger. En primitiv religion gradvist udviklet på frygten for naturkræfter, mens tilbedelse af dyr aftog efterhånden som værktøjet blev forbedret, og med overflod af vildt, så var det muligt for disse mennesker at leve med formindsket angst for mad; de seksuelle belønnings fortjenester fra jagten forbedrede i høj grad jægernes dygtighed. Denne nye religion baseret på frygt førte til forsøg på at formilde de usynlige kræfter bag disse naturlige elementer og kulminerede, senere, i ofringer af mennesker for at formilde disse usynlige og ukendte fysiske kræfter. Denne forfærdelige skik med menneskeofring er blevet bevaret af de mere tilbagestående folkeslag på Urantia lige frem til det tyvende århundrede.
Disse tidlige Neandertaler kunne knap kaldes soldyrkere. De levede snarere i rædsel for mørket; de havde en dødelig frygt for mørkets frembrud. Så længe månen skinnede lidt, lykkedes det dem at klare sig, men i mørket uden måneskin gik de i panik og begyndte at ofre deres bedste individer af det mandige og kvindelige køn i et forsøg på at få månen til at skinne igen. Tidligt lærte de at solen jævnligt ville vende tilbage, men månen formodede de kun kom tilbage fordi de ofrede deres stammefolk. Efterhånden som racen gjorte fremskridt, ændrede genstanden og formålet med ofringen sig gradvist, men menneskeofringer som en del af den religiøse ceremoniel varede længe.

5. DE FARVEDE RACERS OPRINDELSE

For 500.000 år siden blev Badonan stammerne i Indiens nordvestlige højland involveret i en ny stor race strid. I over hundrede år rasede denne ubarmhjertige krigsførelse, og da den lange kamp var færdig, var der kun omkring hundrede familier tilbage. Disse overlevende var de mest intelligente og ønskelige af alle de daværende levende efterkommere af Andon og Fonta.
Og nu, indtræf der blandt disse højlands Badoniter en ny og mærkelig hændelse. En mand og en kvinde, der levede i den nordøstlige del af den daværende beboede højlands region begyndte pludselig at producere en familie af usædvanlige intelligente børn. Dette var Sangik familien, stamforfædrene til alle de seks farvede racer på Urantia.
Disse Sangik børn, nitten i antal, var ikke kun mere intelligente end deres stammefolk, men deres hud udviste en unik tendens til at antage forskellige farver, når den blev udsat for sollys. Blandt disse nitten børn var fem røde, to orange, fire gule, to grønne, fire blå, og to indigofarvede. Disse farver blev mere fremtrædende, efterhånden som børnene blev ældre, og når disse unge senere parrede sig med deres stammefolk, så havde alle deres afkom tendens til at få Sangik forældrenes hud farve.
Nu afbryder jeg den kronologiske fortælling, for at gøre opmærksom på Planetprinsens ankomst omkring dette tidspunkt, mens vi behandler de seks Sangik racer på Urantia hver for sig.

6. DE SEKS SANGIKRACER PÅ URANTIA

På en gennemsnitlig evolutionær planet fremtræder de seks farvede evolutionære racer én efter én; det røde menneske er den første til at udvikle sig, og i lange tidsaldre flakker han omkring i verden, før de efterfølgende farvede racer gør deres indtog. Den samtidige fremkomst af alle seks racer på Urantia, og i samme familie, var i højeste grad usædvanligt.
De tidligere Andoniters tilsynekomst på Urantia var også noget nyt i Satania. I ingen anden verden i det lokale system havde en sådan race af viljeskabninger udviklet sig på forhånd før de evolutionære farvede racer.
1. Det røde menneske. Disse folk var bemærkelsesværdige eksemplarer af den menneskelige race, på mange måder bedre end Andon og Fonta. De var en højst intelligente gruppe og var den første af Sangik børnene som udviklede en stammecivilisation og stammeforvaltning. De var altid monogame; selv deres blandede efterkommere praktiseres sjældent parring med flere partnere.
Under senere tider havde de alvorlige og længerevarende problemer med deres gule brødre i Asien. De havde stor fordel af deres tidlige opfindelse af bue og pil, men ulykkeligvis havde mange af deres forfædre tendens til at kæmpe indbyrdes, og dette svækkede dem i en sådan grad, at de gule stammer var i stand til at drive dem ud fra det asiatiske kontinent.
For omtrent femogfirs tusind år siden gik de forholdsvis racerene rester af den røde race som en gruppe over til Nordamerika, og kort derefter sank Berings landtange og isolere dem. Ingen røde mennesker vendte nogensinde tilbage til Asien. Men i hele Sibirien, Kina, Centralasien, Indien og Europa efterlod de meget af deres raceelement blandet med de andre farvede racer.
Da det røde menneske flyttede over til Amerika, medbragte han meget af den lærdom og traditioner fra hans tidlige oprindelse. Hans nærmeste forfædre havde haft kontakt med de senere aktiviteter i Planetprinsens verdens hovedkvarter. Men kort tid efter ankomsten til de amerikanske kontinenter begyndte det røde menneske at glemme disse lærdomme, og der opstod en stort nedgang i den intellektuelle og åndelige kultur. Meget snart forfaldt disse mennesker igen til at kæmpe så indædt indbyrdes, at det viste sig, at disse stammekrige hurtig ville resultere i en udslettelse af denne rest af den forholdsvis rene røde race.
På grund af dette store tilbageskridt syntes de røde mennesker at være dømt til undergang, men omkring for fem og tres tusinde år siden fremtrådte Onamonalonton som deres leder og åndelige befrier. Han opnåede en midlertidig fred mellem de amerikanske røde mennesker og genoplivede deres tilbedelse af den "Store Ånd." Onamonalonton levede til han blev seks og halvfems år gammel og havde sit hovedkvarter blandt de store Sequoia træer i Californien.. Mange af hans senere efterkommere er findes i moderne tid blandt Sortfods indianerne.
Som tiden gik, forvandledes Onamonalonton lærdom til tågede traditioner. Gensidige ødelæggende krige blev genoptaget, og efter denne store lærers dage lykkes det ingen anden leder nogensinde at bringe universel fred blandt dem. I stigende grad omkom de mere intelligente raceelementer i disse stammefolks kampe; ellers ville en stor civilisation være blevet bygget på det nordamerikanske kontinent, af disse dygtige og intelligente røde mennesker.
Efter at det røde menneske i nord havde vandret over til Amerika fra Kina, kom han aldrig igen i kontakt med andre indflydelser i verden (undtagen Eskimoerne), før han senere blev opdaget af den hvide mand. Det var meget uheldigt, at det røde menneske næsten helt mistede muligheden for at blive opgraderet gennem tilskud fra de senere adamiske raceelementer. Som det var, kunne den røde mand ikke herske over den hvide mand, og han ville ikke villig tjene ham. I sådanne tilfælde, hvis de to racer ikke blandes så er den ene eller anden dømt til undergang.
2. Det orangefarvede menneske. Den enestående egenskab ved denne race var deres særegne trang til at bygge, for at opbygge noget, og alt, selv til at hobe store dynger af sten op bare for at se hvilken stamme der kunne bygge den største høj. Selv om de ikke var progressive mennesker, så profiteret de meget fra prinsens skoler og sendte delegerede derhen for instruktion.
Den orangefarvede race var den første til at følge kystlinjen sydover mod Afrika da Middelhavet trak sig tilbage mod vest. Racen fik dog aldrig sikret en egnet fodfæste i Afrika og blev udslettet af eksistens af den senere ankommende grønne race.
Inden afslutningen kom, mistede dette folk meget kulturelt og åndeligt terræn. Men der var en stor genoplivning af en højere levemåde som resultat af Porshuntas kloge lederskab. Han var et mesterligt sind for denne uheldige race og havde omsorg for dem, da den havde deres hovedkvarter på Armageddon for omkring trehundrede tusinde år siden.
Den sidste store kamp mellem de orangefarvede og grønne mennesker fandt sted i området ved den nedre Nildal i Egypten. Denne langvarig kamp blev udkæmpet i næsten hundrede år og ved afslutningen var der meget få af den orangefarvede race efterladt i live. De spredte rester af disse folkestammer blev absorberet af de grønne og de senere ankommende indigofarvede mennesker. Men som en race ophørte de orangefarvede mennesker med at eksistere for omkring et hundrede tusinde år siden.
3. Det gule menneske. De primitive gule stammer var de første til at opgive jagten, etablerede permanente samfund og udviklede et hjemmeliv baseret på landbrug. Intellektuelt stod de lavere end det røde menneske, men socialt og kollektivt viste de sig at være overlegen i forhold til alle Sangik folkene i spørgsmålet om at fremme racens civilisation. Fordi de udviklede en broderlig ånd, og de forskellige stammer lærte at leve sammen i relativ fred, så var de i stand til at drive den røde race foran sig, efterhånden som de spredte sig til Asien.
De rejste langt bort fra påvirkningerne af verden åndelige hovedkvarter og havnede i et stort mørke efter Caligastias frafald; men der opstod en lysende tidsalder blandt dette folk, da Singlangton, for omkring et hundrede tusinde år siden, overtog ledelsen af disse stammer og proklamerede tilbedelsen af "En Sandhed".
Den kendsgerning, at den gule race har overlevet i et relativt stort antal skyldes de fredelige forhold mellem stammerne. Lige siden Singlangtons dage og frem til Kinas moderne tider, har den gule race kunne tælles blandt de mere fredelige nationer på Urantia. Denne race fik en lille, men kraftfuld del af den senere importerede Adamiske arvemasse.
4. Det grønne menneske. Den grønne race var en af de mindre egnede grupper af primitive mennesker, og de blev stærkt svækket af deres omfattende vandringer i forskellige retninger. Før de blev spredt oplevede disse stammer for omkring tre hundrede og halvtreds år siden en stor genoplivning af kultur under ledelse af Fantad.
Den grønne race blev opdelt i tre store hovedgrupper: De nordlige stammer blev tæmmet, gjort til slaver, og absorberet af de gule og blå racer. Den østlige gruppe blev sammenblandet med datidens folk i Indien, og rester af dem lever stadig blandt dem. Den sydlige folkestamme tog til Afrika, hvor de ødelagde deres næsten lige så lavtstående orangefarvede slægtninge.
På mange måder var begge grupper lige stærke i denne kamp, da begge stammer havde arvemasse med tilbøjelighed til gigantisme, og mange af deres ledere var over to og en halv meter i højden. Disse gigantiske stammetræk hos de grønne mennesker var mest begrænset til denne sydlige eller egyptiske stamme.
Resterne af de sejrende grønne mennesker blev efterfølgende absorberet af den indigofarvede race, den sidste af de farvede folk som udvikledes og emigrerede fra det oprindelige Sangik center hvorfra racernes spredte sig.
5. Det blå menneske. De blå mennesker var et stort folk. De opfandt tidligt spyd og efterfølgende udarbejdede de grundlaget til mange af de færdigheder som findes i den moderne civilisation. Det blå menneske havde det røde menneskes hjernestyrke forbundet med den gule mands sjælefulde følsomhed. Adams efterkommere foretrak dem blandt alle de senere vedvarende farvede racer..
De tidlige blå mennesker var lydhøre over for hvad lærerne i Prins Caligastias personale fortalte dem og de blev kastet ud i stor forvirring af de senere forræderiske lederes senere perverterede lære. Ligesom de andre primitive racer kom de sig aldrig helt efter omvæltningen produceret af Caligastias forræderi, og de overvandt heller ikke nogensinde helt deres tendens til at slås indbyrdes.
Omkring fem hundrede år efter Caligastias frafald opstod der en udbredt genoplivning af en primitiv, men ikke desto mindre real og gavnlig form for lærdom og religion. Orlandof blev en stor lærer blandt den blå race og førte mange af stammerne tilbage til tilbedelsen af den sande Gud under navnet af "Højeste Høvding." Dette var det blå menneskes største fremskridt indtil de senere tider, hvor denne race var så meget forbedret ved tilsætning af den Adamiske arvemasse.
De europæiske undersøgelser og udforskninger af den ældre stenalder i Europa har i høj grad at gøre med opgravning af redskaber, knogler og kunstgenstande der tilhørte disse gamle blå mennesker, for de overlevede i Europa indtil for ganske nylig. De såkaldte hvide racer på Urantia er efterkommere af disse blå mennesker, efter at de først var blevet modificeret i en vis grad med en blanding af gule og røde mennesker, og da de senere i høj grad blev forbedret af assimilering med en større del af den violette race
6. Den indigofarvede race. Så som at de røde mennesker var de mest avancerede af alle Sangik folkene, så var de sorte mennesker de mindst progressive. De var de sidste som migrerede fra deres højlands hjem. De vandrede til Afrika, tog kontinentet i besiddelse, og har lige siden været der, undtagen når de fra tid til anden er blevet bortført med magt, som slaver.
Isoleret i Afrika, modtog de indigofarvede folk, ligesom det røde menneske, meget lidt eller ingen af de race forbedringer som ville være blevet resultatet af en tilførsel fra den Adamiske arvemasse. Alene i Afrika, den indigofarvede race gjorte kun få fremskridt før Orvonons dage, hvor de oplevede en stor åndelig opvågnen. Mens de senere næsten helt glemte "Gudernes Gud" proklameret af Orvonon, så tabte de ikke helt lysten til at tilbede den Ukendte; de opretholdt i det mindste en form for tilbedelse op til et par tusinde år siden.
Uanset deres tilbageståenhed, så har disse indigofarvede folk nøjagtig den samme status indenfor de himmelske magter som enhver anden jordisk race.
Dette var tidsaldre med intensive kampe mellem de forskellige racer, men tættere på Planetprinsens hovedkvarter levede de mere oplyste og for nylige underviste grupper sammen i relativ harmoni, selv om ingen store kulturelle gennembrud blandt verdens racer var opnået frem til dette tidspunkt, hvor dette regime alvorlige brød sammen ved udbruddet af Lucifers oprør.
Fra tid til anden oplevede alle disse forskellige folkeslag kulturelle og åndelige vækkelser. Mansant var en stor lærer i tiden efter Planetprinsen. Vi nævner kun mest udestående ledere og lærere, som i væsentlig grad har påvirket og inspireret en hel race. Under tidens gang, opstod der i forskellige regioner mange mindre betydningsfulde lærere; og sammenlagt bidrog de meget til den samlede sum af de frelsende påvirkninger, som forhindrede den kulturel civilisation fra at kollapse totalt, især i de lange og mørke tidsaldre mellem Caligastias oprør og Adams ankomst.
Der er mange gode og tilstrækkelige begrundelser for planen til at udvikle enten tre eller seks farvede racer på verdnerne i rummet. Selv om de dødelige på Urantia måske ikke er i stand til fuldt ud at værdsætte alle disse grunde, ønsker vi at gøre opmærksom på følgende:
    1. Variation er uundværlig for naturlig udvælgelse, udskillelse af de højerestående arveanlæg, skal have mulighed for at fungere på bred basis.
     2. Stærkere og bedre racer kan opnås fra krydsning af forskellige folk, når disse forskellige racerbærere er af højerestående arvefaktorer. Urantias racer ville have nydt godt af en sådan tidlig sammensmeltning forudsat at et sådan forenet folk efterfølgende effektivt var blevet forbedret af en grundig blanding med den overlegne adamiske arvemasse. Forsøg på at udføre et sådant eksperiment på Urantia under de nuværende racemæssige forhold ville være yderst katastrofalt.
    3. Konkurrence stimuleres af racernes diversifikation.
    4. Forskelle i status mellem racerne og mellem grupper indenfor hver race er afgørende for udviklingen af menneskelig tolerance og altruisme.
    5. Homogenitet i den menneskelige race er ikke ønskværdigt, før befolkningerne i en udviklende verden opnår forholdsvis høje niveauer af åndelig udvikling.

7. DE FARVEDE RACERS SPREDNING

Da de farvede efterkommere af Sangik familien begyndte at formere sig, og når de søgte mulighed for at sprede sig til de nærliggende områder, havde den femte gletsjer, den tredje efter geologisk regning, trængt langt frem på sin sydlige rejse i Europa og Asien. Disse tidlige farvede racer blev usædvanligt hårdt testet af vanskeligheder og strabadser af den daværende istids tilstedeværelse. Denne gletsjer var så omfattende, i Asien, at migration til det østlige Asien i tusindvis af år blev afskåret. Først da Middelhavet senere trak sig tilbage, som en følge af at Arabien hævede sig op af havet, var det muligt for dem at nå Afrika..
Det var således, at disse Sangik folk for næsten et hundred tusind år spredte sig ud omkring højderne ved bjergkæderne og mere eller mindre blandede sig sammen, på trods af den ejendommelige, men naturlig antipati som tidligt manifesterede sig mellem de forskellige racer.
Mellem tiderne af Planetprinsen og Adam, blev Indien hjemsted for den mest kosmopolitiske befolkning som nogensinde har levet på jordens overflade. Men det var uheldigt, at denne blanding kom til at indeholde så meget af de grønne, orange og indigofarvede racer. Disse anden grads Sangik folk fandt tilværelsen mere let og behagelig i de sydlige landområder, og mange af dem migrerede efterfølgende til Afrika. Sangik folkene af første grad, de højerestående racer, undgik troperne, det røde menneske rejste nordøst til Asien, tæt fulgt af det gule menneske, mens det blå menneske flyttede nordvest ind i Europa.
De røde mennesker begyndte tidligt at migrere til nordøst, i hælene på den tilbagetrækkende is. De passerede rundt om de Indiske højlande og tog hele nordøstlige Asien i besiddelse. Tæt bag dem fulgte de gule stammer, som derefter drev dem ud af Asien til Nordamerika.
Da de relativt racerene rester af den røde race forlod Asien, bestod den af elleve stammer, og de udgjorde lidt over syv tusinde mænd, kvinder og børn. Disse stammer var ledsaget af tre små grupper af blandet herkomst, den største af disse udgjorde en kombination af de orange og blå racer. Disse tre grupper var aldrig helt på venskabelig fod med den røde mand og rejste tidligt sydpå til Mexico og Centralamerika, hvor de senere fik følgeskab af en lille gruppe af blandede gule og røde. Disse folk forenede sig gennem ægteskab med hinanden og grundlagde en ny og sammensat race, en race, der var langt mindre krigeriske end de rene røde mennesker. Indenfor fem tusinde år brød denne sammensatte race op i tre grupper, som etablerede civilisationer i henholdsvis Mexico, Mellemamerika og Sydamerika. Den sydamerikanske gren modtog et svagt strejf af Adams blod.
I en vis udstrækning blandede de tidlige røde og gule sig i Asien, og efterkommerne fra denne forening vandrede videre mod øst og langs den sydlige kyst. Til sidst blev de drevet bort af den hastigt voksende gule race mod halvøerne og de nærliggende øer i havet. De er nutidens brune mennesker.
Den gule race har vedvarende besat de centrale områder i det østlige Asien. Af alle de seks farvede racer har de overlevet i størst antal. Selvom de gule mennesker nu og da engagerede sig i race krig, så gennemførte de ikke sådanne uophørlige og ubarmhjertige udryddelses krige som blev ført af de røde, grønne og orangefarvede mennesker. Disse tre racer ødelagde stort set sig selv, inden de alle til sidst så godt som blev udslettet af deres fjender af andre racer.
Da den femte gletsjeren ikke strakte sig langt sydpå i Europa, var vejen delvist åbent for disse Sangik folk så de kunne flytte mod nordvest, så da isen trak sig tilbage kunne de blå mennesker, sammen med et par andre små racemæssige grupper, migrerede vestpå langs Andon stammernes gamle stier. De invaderede Europa i bølger og tog det meste af kontinentet i besiddelse.
I Europa mødte de snart Neandertalernes efterkommere til deres tidlige og fælles forfader, Andon. Disse ældre europæiske Neandertalers var blevet drevet mod syd og øst af gletsjeren, og var dermed i stand til hurtigt at møde og absorbere deres invaderende slægtninge fra Sangik stammerne.
Sangik stammerne var i almindelighed mere intelligente i starten og i de fleste henseender langt mere højerestående, end de svækkede efterkommere af de tidlige Andoniske slettefolk; og sammenblanding af disse Sangik stammer med Neandertal folkene førte til en øjeblikkelig forbedring af de ældre racer. Det var denne tilførsel af Sangik blod, mere specielt fra den blå mand, der afstedkom den markante forbedring i Neandertal folket, som det fremgår af de efter hinanden følgende bølger af stadig mere intelligente stammer, der fejede over hele Europa østfra.
Under den efterfølgende periode mellem istiderne havde denne nye Neandertal race deres udbredelse fra England til Indien. Den rest af den blå race der blev tilbage på den gamle persiske halvø sammensmeltede senere med visse andre, primært med den gule race; og den blanding der opstod, blev senere noget opgraderet af Adams violette race, har overlevet som nutidens arabiske mørklødede nomadestammer.

Alle forsøg på at identificere nutidens folks Sangik herkomst må tage hensyn til den senere forbedring af de racemæssige arvefaktorer som den efterfølgende tilsætning af Adams blod medførte.
De højerestående racer søgte mod de nordlige eller tempererede himmelstrøg, mens de orangefarvede, grønne, og indigofarvede racer en efter den anden drog til Afrika over den nyligt forståede landbro, som adskilte det vestgående tilbagetrækkende Middelhav fra det Indiske Ocean.
De sidste af Sangik folket som udvandrede fra deres center af race oprindelse var de indigofarvede mennesker. Omkring ved denne tid, var de grønne mennesker i gang med at dræbe den orangefarvede race i Egypten og svækkede dermed i høj grad sig selv, så da den store sorte udvandring startede syd gennem Palæstina langs kysten; og senere, da disse fysisk stærke indigofarvede folk invaderede Egypten, tilintetgjorde de det grønne menneske alene i kraft af antal. Disse indigofarvede racer absorberet resterne af de orangefarvede mennesker og meget af de grønne menneskers racemæssige arvemasse, og nogle af de indigofarvede stammer blev betydeligt forbedret ved denne race sammensmeltning.
Således fremgår det, at Egypten først var domineret af de orangefarvede mennesker, siden af de grønne, efterfulgt af indigofarvede (sorte) mennesker, og endnu senere af en blandet race af indigofarvede, blå, og modificeret grønne mennesker. Men længe før Adams ankom, havde de blå mennesker fra Europa og de blandede racer fra Arabien drevet den indigofarvede race ud af Egypten og langt syd på det afrikanske kontinent.
Da Sangik migrationerne nærmede sig deres afslutning, er de grønne og orangefarvede racer væk, de røde mennesker er i besiddelse af Nordamerika, de gule mennesker af Østasien, de blå mennesker af Europa og den indigofarvede race er vandret til Afrika. Indien rummer en blanding af Sangik racer af anden grad, og den brune mand, som er en blanding af røde og gule, holder øerne ud for den asiatiske kyst. En sammensat race af ganske højtstående potentiale besad højlandet i Sydamerika. De renere Andoniter boede i alle de nordlige områder i Europa og på Island, Grønland, samt i det nordøstlige Nordamerika.
I de perioder, hvor indlandsisen spredte sig mest var de vestligste af Andons stammer meget tæt på at blive drevet ud i havet. De boede i årevis på en smal sydlig landtange af det nuværende England. Det var sagnene om disse gentagende fremrykninger af isen, der drev dem til at søge tilflugt på havet, da den sjette og sidste gletsjer sluttelig trængte frem. De var de første eventyrere til havs. De byggede både og iværksatte søgning efter nye landområder, som de håbede kunne være fri for de frygtindgydende is invasioner. Nogle af dem nåede Island, andre Grønland, men langt de fleste omkom af sult og tørst på det åbne hav.
For noget mere end firs tusinde år siden, kort efter at de røde mennesker var ankommet til det nordvestlige Nordamerika, drev indefrysningen af de nordlige have og fremrykningen af de lokale isområder på Grønland disse eskimoiske efterkommere af Urantia indfødte til at søge efter et bedre land, et nyt hjem. Det lykkedes, sikkert at krydse de smalle stræder, som skilte Grønland fra de nordøstlige landmasser i Nordamerika. De nåede kontinentet omkring tyve til hundrede år efter de røde menneskers ankomst til Alaska. Efterfølgende rejste nogle af de blandede slægter af de blå mennesker vestpå og sammensmeltede med de senere tiders eskimoer, og denne forening var i en vis grad gavnlig for de eskimoiske stammer.
For omkring fem tusinde år siden indtræf et tilfældigt møde sted mellem en indisk stamme og en enlig Eskimo gruppe på den sydøstlige kyst af Hudson Bugten. Disse to stammer havde svært ved at kommunikere med hinanden, men meget snart giftede de sig med hinanden med det resultat, at disse eskimoer til sidst blev absorberet af de mere talrige røde mennesker. Og dette er den eneste kontakt som de nordamerikanske røde mennesker havde med nogen anden menneskelig arter indtil for omkring tusind år siden, da den hvide mand første gang gik i land på Atlanterhavskysten.
Kampene i disse tidlige tidsaldre var præget af mod, tapperhed, og endda heltemod. Vi beklager alle, at så mange af disse, gedigne og hårdføre træk fra jeres tidlige forfædre er gået tabt i de senere dages racer. Selvom vi sætter pris på værdien af mange af de avancerende civilisationers forbedringer, savner vi den storslåede udholdenhed og fremragende hengivenhed som jeres tidlige forfædre udviste og som ofte grænsede til storhed og ophøjethed.

[Præsenteret af en Livsbærer bosat på Urantia.]

 

Publiceret 20 april 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------